Çözüm süreci üzerine

Posted Posted in Amatörce Yazılar

Sayın Cumhurbaşkanımıza…..Çözüm sürecinin doğru bir düşünce ama yanlış bir uygulama olduğunu kabullenmeniz gerekir….Hepimiz çözüm sürecine ve barışa inandık, savunduk. Ama uygulamayı yapanlar (sizin anlatımlarınıza göre) bilmeden veya kasıtlı olarak olayları […]

Kim masum, kim suçlu?

Posted Posted in Amatörce Yazılar

Adı yolsuzluk iddiası…
Savunma bildik… “Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok! Alnımız ak, yüzümüz pak!”
Yolsuzlukla suçladığınız karşı görüşteki insanlar da aynen sizin gibi “Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok! Alnımız ak, yüzümük pak!” diyorlar….

Karmakarışık düşünceler

Posted Posted in Amatörce Yazılar

Dinler insanları iyi veya kötü yapmazlar… Eğer insan iyi hasletlerle donanmışsa, inancının iyi bir temsilcisi olur ve iyi bir Müslüman/Hıristiyan/Musevi olarak adlandırılır. Eğer kötülüklerle doldurmuşsa ruhunu, o zaman da kötü bir Müslüman/Hıristiyan/Musevi olarak adlandırılır…