İstanbul, 21 Nis 2015

Vakıf Mallarının iadesi üzerine kısa değerlendirme.

Bugünlerde gayrimüslim vakıflarının iade edilmesi veya iade edilmemesi üzerine tartışmalar sürerken vatandaşlarımızın çok az bir kısmı “kesinlikle iade edilmemeli” diyor. Yine vatandaşlarımızdan çok az bir kısmı da “gasp var ise iade edilmeli” diyor…
Vatandaşlarımızın pek çok kısmı konu hakkında bir şey söylemiyorlar, çünkü konuya ilgisizler ve duyrsızlar;  kendilerinin dışındaki dünyaya kör, sağır ve dilsizler… 
1930lu yıllardan sonra devlete hakim olan zalim zihniyet, camilerin, kiliselerin vakıf mallarına el koymuş ve hepsini vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetine geçirtmiş…  Halen de böyle sürüyor…
Son zamanlarda VAKIF MALLARININ İADE EDİLECEĞİ söylenmişti… Ama teoridekiler pratikte uygulanmıyor galiba…
Ama maalesef bürokrasi halen direnmekte…
Tüm camilerin, kiliselerin, cemaatlerin malları iade edilmeli, o mallar hakkında tasarruf onları yaptıranlara verilmeli…
Vakıf mallarını kasıtlı suistimal etmek büyük vebal getirir.
Eğer bir Müslüman olarak Müslüman olmayanların haklarını da savunabiliyorsam, o zaman Müslüman olmayanlardan da Müslümanların haklarına sessiz kalmamalarını talep edebilirim…
Islam dini kuralları ile idare edildiği iddia edilen Osmanlı Devleti’nde devletin varlığına son verilene kadar Hıristiyanlar ve Yahudiler de Müslümanlar gibi vakıflalar kurup, nesillerini emanet etmek istemişlerdir…
Din kurallarından uzak laik, sosyal hukuk devleti olduğunu iddia eden devletimiz ise, hukuksuz bir şekilde tüm camilerin, kiliselerin, havraların, medreselerin, cemaatlerin mallarına el koymuştur…
Bu ne yaman çelişki…
İslamın ilk zamanlarından beri, özellikle SELÇUKLU ve Osmanlı’da (bazı kiliselerin camiye çevrilmesini istisna aynı zamanda kabul edilmez sayarsak) hiçbir zaman Yahudi ve Hıristiyan kişi ve ceamatlerin mallarına el konulmamıştır…..
Saygılarımla…
Muammer Çelik
İstanbul, 21 Nis 2015 20:21